MQ-2 Gaz Sensörü Kullanımı

MQ-2 Gaz Sensörü Kullanımı

MQ-2 Gaz Sensörü Kullanımı

Eşik sınırı, sensörün arkasında bulunan potansiyometre ile birlikte ayarlanmalıdır. Bu örnekte potansiyometre ayarını D0-LED'in söndüğü son nokta olarak ayarlandı. D0-LED'i sönene kadar potansiyometreyi çevirin ve söndüğü noktada bırakın.

int esikSiniri = 200; 
int buzzerPin = 2; 
int okunanDeger; 
void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT); 
}
void loop() 
{
 okunanDeger = analogRead(A0);
 Serial.println(okunanDeger);
 if (okunanDeger >= esikSiniri) 
 { 
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  delay(100);
 } 
 else 
 {
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
 }
}