Kumanda İle Kontrol Edilen Robot

Kumanda İle Kontrol Edilen Robot

Kumanda İle Kontrol Edilen Robot

Kütüphanenin nasıl eklendiğini görmek için tıklayınız

IRrecv irrecv(2);
decode_results results;

#define SolMotor1 8
#define SolMotor2 9
#define SagMotor1 10
#define SagMotor2 11

#define BUTONILERI 16736925
#define BUTONGERI 16754775
#define BUTONSAG 16761405
#define BUTONSOL 16720605
#define BUTONDUR 16712445

void setup()
{
  pinMode(SagMotor1, OUTPUT);
  pinMode(SagMotor2, OUTPUT);
  pinMode(SolMotor1, OUTPUT);
  pinMode(SolMotor2, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
}

void loop()
{
  if (irrecv.decode(&results))
  {
    Serial.println(results.value);  //gelen değeri  anlayabilmek için ekrana yazdırıyoruz. Buradaki değerler yukarıda kırmızı ile işaretli değerlerin yerine yazılacak. Kumandadan gelen ID ler farklı olabilir.

    if (results.value == BUTONILERI)
    {
      ileri();
    }
    if (results.value == BUTONGERI)
    {
      geri();
    }
    if (results.value == BUTONSAG)
    {
      sag();
    }
    if (results.value == BUTONSOL)
    {
      sol();
    }
    if (results.value == BUTONDUR)
    {
      dur();
    }
    irrecv.resume();
  }


}
void dur()
{
  digitalWrite(SolMotor1, LOW);
  digitalWrite(SolMotor2, LOW);

  digitalWrite(SagMotor1, LOW);
  digitalWrite(SagMotor2, LOW);
}
void ileri()
{
  digitalWrite(SolMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SolMotor2, LOW);

  digitalWrite(SagMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SagMotor2, LOW);
}

void sol()
{
  digitalWrite(SolMotor1, LOW);
  digitalWrite(SolMotor2, LOW);

  digitalWrite(SagMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SagMotor2, LOW);
}
void sag()
{
  digitalWrite(SolMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SolMotor2, LOW);

  digitalWrite(SagMotor1, LOW);
  digitalWrite(SagMotor2, LOW);
}

void geri()
{
  digitalWrite(SolMotor1, LOW);
  digitalWrite(SolMotor2, HIGH);

  digitalWrite(SagMotor1, LOW);
  digitalWrite(SagMotor2, HIGH);
}