Arduino - Led ve Direnç Kullanımı

Arduino - Led ve Direnç Kullanımı

 

#define led1 8
#define led2 9
#define led3 10
#define led4 11

void setup()
{
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);

  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
}

void loop()
{


}